Angrefrist og retur

Angrefrist og retur

Angrerett er en lovfestet rett som gir forbruker rett til å ensidig gå fra en avtale med en profesjonell part (I dette tilfellet «Albert & Ulla») om kjøp av varer, innen en gitt periode.

Angrefristen er 14 dager. For at man skal ha angrerett etter loven, så må kjøpet være gjennomført på andre steder enn i selgers butikk/faste utsalgssted. Det vil si at angreretten gjelder for varer bestilt via internett, eller kjøpt på stand -altså på andre steders en forhandlers adresse.

Følgende villkår må være oppfylt for å ha angrerett:

  • Det må være snakk om salg av varer eller tjenester
  • Kjøper må være forbruker – Angrerett gjelder ikke ved kjøpt til registrert firma/bedrift.
  • Selger må være næringsdrivende; en profesjonell part
  • Avtalen må inngås ved enten 1)fjernsalg, eller 2) salg utenom faste forretningslokaler

 

Hvordan benytte seg av angrefrist?

Dersom man ønsker å benytte seg av angreretten så må man gjøre dette innen 14 dager etter at varen er mottatt. Fristen løper fra man har fått varen, og all informasjon som er nødvendig om angrefristen er sendt over fra selger til kjøper. Hvis man ikke har mottatt et ferdig utfylt angrefristskjema er fristen 12 måneder.

 

Man trenger ikke å angi noen årsak for å benytte seg av angrefristen, og det trenger heller ikke å foreligge noen feil eller mangler på varen (dette dekkes av reklamasjon)

Det som kreves er at fristen overholdes. Det må sendes en mail til selger, til post@albert-ulla.no med utfylt angrefristskjema innen de 14 dagene for at angrefrist skal være gjeldende.

 

Kjøper/forbruker er selv ansvarlig for trygg retur. Det er viktig å pakke varen godt, slik at den ikke pådrar seg skader under frakt. Varen skal mottas av selger hel og pen, uten bruk eller skader. Om varen er brukt eller skadet gjelder ikke angrefristen.

Returkostnad ved benyttelse av angrefrist er det kjøper som står for.